לא מוותרים על הזכויות שלך

בעקבות תקנות הניוד של משרד האוצר שנכנסו לתוקף בחודש אוקטובר 2008 ובחודש ינואר 2009, הוגדרו מחדש זכויות המבוטחים לגבי מעבר בין תוכניות שונות. סוכנות לוצ'יאנו וג'ק דבש מזמינה אותך לקרוא על הזכויות שלך ולגלות שיש מי שדואג שהן יתממשו.


תקנות הניוד של משרד האוצר הגדירו מחדש את אופציות המעבר של מבוטחים בין קופות גמל, קרנות פנסיה, וביטוחי מנהלים, תוך שמירה מלאה על זכויות המבוטחים והכסף שצברו עד לאותו הרגע.

מהן תקנות ניוד?

  • מעבר בין תוכנית הונית לתוכנית קצבה – לדוגמא: מקופת גמל לביטוח מנהלים
  • מעבר בין תוכנית קצבה לתוכנית קצבה – לדוגמא: בין קרנות פנסיה
  • מעבר בין תוכנית הונית לתוכנית הונית – לדוגמא: בין קופות גמל


מכיוון שממשלת ישראל מעודדת צבירת כספים בתוכניות קצבה, על מנת שלכל אזרח תהיה רשת ביטחון כלכלית בתקופת הפרישה, לא ניתן לעבור מתוכנית קצבה לתוכנית הונית.

מי זכאי להעברת תוכנית?

הקריטריונים להעברת זכויות לקרן פנסיה חדשה, ביטוח מנהלים או קופות גמל הם:
  • עובד שכיר או עצמאי
  • מבוטח בקרן פנסיה חדשה או בעל צבירות עבר בקרן פנסיה חדשה

עם זאת קיימות מספר מגבלות לזכאות העברת תוכנית:

  • המבוטח אינו מקבל פנסיית זקנה מהקרן המעבירה
  • המבוטח אינו מקבל פנסיית נכות מהקרן המעבירה
  • לא הוטל צו עיקול על כספי המבוטח בקרן הפנסיה המעבירה


איך עוברים בין תוכניות שונות?

האחריות להעברת תוכנית מוטלת על הגופים המנהלים את הקופות. על ההעברה להתבצע תוך עשרה ימים מרגע קבלת הבקשה, למעט מקרים חריגים.

סוכנות לוצ'יאנו וג'ק דבש מזמינה אתכם לקבל שירות מקצועי לגבי מעבר בין תוכניות שונות. בנוסף, עם הגשת הבקשה, סוכני הביטוח של סוכנות לוצ'יאנו וג'ק דבש יעקבו אחר ביצוע המעבר על ידי הגופים השונים, וידאגו לכך שבקשתכם תתבצע בצורה מהירה ויעילה.
לקביעת התייעצות או פגישה אישית עם נציגי סוכנות לוצ'יאנו וג'ק דבש – צור קשר >>